Trang chủ

Tra cứu Hồ sơ

Hướng dẫn tra cứu Để thực hiện tra cứu tình trạng xử lý Hồ sơ, Anh/Chị thực hiện như sau:
- Bước 1: Nhập mã Hồ sơ (Mã Hồ sơ được cung cấp trong phiếu tiếp nhận Hồ sơ)
- Bước 2: Nhấn nút "Tra cứu" để xem kết quả xử lý Hồ sơ

Tra cứu thủ tục hành chính

Nhập từ khóa Anh/Chị muốn tra cứu. Ví dụ: đăng ký giống thủy sản ...
Quản lý TTHC Một cửa
Tổng cục Thủy sản
Nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" qua mạng, cho phép tiếp nhận, bổ sung, tra cứu tiến độ xử lý Hồ sơ một cửa.

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG 

Thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, theo đó định hướng đến năm 2015: “Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng”.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thủy sản sẽ được triển khai theo 4 mức:

Mức độ 1: Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn   thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 3: Dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các   giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Các mức độ trên sẽ được tiến hành tuần tự theo từng mức, hoàn thành mức thấp rồi mới triển khai các mức cao hơn với tính kế thừa tuyệt đối.

Hiện nay, Tổng cục Thủy sản cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 cho cácThủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực.

Các Tổ chức/cá nhân có thể tra cứu hồ sơ, Biểu mẫu của các TTHC của Tổng cục Thủy sản tại địa chỉ:  http://tthc.tongcucthuysan.gov.vn 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Tên Thủ tục Hành chính
STT Tên Thủ tục Hành chính Cấp độ Chi tiết Đăng ký
1 Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm. 0 Chi tiết
2 Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản 0 Chi tiết
3 Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm ngoài danh mục 0 Chi tiết
4 Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp 0 Chi tiết
5 Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản không phải khảo nghiệm, thử nghiệm 2 Chi tiết
6 Chỉ định Phòng thử nghiệm về giống, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, nuôi trồng thuỷ sản, chất lượng nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; môi trường nuôi trồng thuỷ sản 2 Chi tiết
7 Đánh giá và chỉ định tổ chức Chứng nhận Hợp quy 2 Chi tiết
8 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu 2 Chi tiết
9 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu 2 Chi tiết
10 Cấp phép nhập khẩu loài thủy sản không có tên trong Danh mục để dùng làm thực phẩm 2 Chi tiết

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Tổng cục Thủy sản nhận thông tin phản hồi(Địa chỉ Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn)