Hướng dẫn thủ tục hành chính

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp
Lĩnh vực:QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN
Cơ quan thực hiện:TỔNG CỤC THỦY SẢN
Dịch vụ công: Mức 0

Tên thủ tục Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp
Lĩnh vực QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN
Cơ quan thực hiện TỔNG CỤC THỦY SẢN
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ:
Chủ tàu nộp Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền nơi đăng ký tàu cá.
b) Thực hiện:
Cơ quan thẩm quyền kiểm tra các biện pháp khắc phục vi phạm khai thác bất hợp pháp của chủ tàu và ra thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.
c) Trả kết quả: Cơ quan nhận đơn trả kết quả cho chủ tàu trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Phí
Lệ Phí
Thành phần hồ sơ
Căn cứ pháp lý Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.
Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
Biểu mẫu

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Mạng xã hội

Gửi liên hệ cho chúng tôi