Hướng dẫn thủ tục hành chính

Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản
Lĩnh vực:GIỐNG THỦY SẢN
Cơ quan thực hiện:TỔNG CỤC THỦY SẢN
Dịch vụ công: Mức 0

Tên thủ tục Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản
Lĩnh vực GIỐNG THỦY SẢN
Cơ quan thực hiện TỔNG CỤC THỦY SẢN
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Tổng cục Thủy sản.
- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Tổng cục Thủy sản có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b) Công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản:
- Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong trường hợp cần thiết Tổng cục Thuỷ sản tổ chức kiểm tra thực tế của cơ sở về các điều kiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT.
- Trường hợp cơ sở đáp ứng yêu cầu, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra thực tế của cơ sở, Tổng cục Thủy sản ban hành Quyết định công nhận và bổ sung vào Danh sách cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản. Trường hợp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, đoàn kiểm tra ghi biên bản yêu cầu khắc phục và tiến hành kiểm tra lại sau khi cơ sở đã khắc phục xong và có văn bản đề nghị kiểm tra lại.
- Quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản có hiệu lực 05 năm. Trước khi hết hạn 03 tháng cơ sở có nhu cầu đăng ký lại làm văn bản gửi Tổng cục Thủy sản, hồ sơ đăng ký lại theo Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT.
c) Trả kết quả: trực tiếp tại Tổng cục Thủy sản hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết 15 Ngày
Phí
Lệ Phí
Thành phần hồ sơ
Căn cứ pháp lý Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản.
Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.
Biểu mẫu

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Mạng xã hội

Gửi liên hệ cho chúng tôi