Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp phép nhập khẩu loài thủy sản không có tên trong Danh mục để dùng làm thực phẩm
Lĩnh vực:N.K TS SỐNG LÀM THỰC PHẨM
Cơ quan thực hiện:VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN/TT KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KĐ NTTS
Dịch vụ công: Mức 2

Tên thủ tục Cấp phép nhập khẩu loài thủy sản không có tên trong Danh mục để dùng làm thực phẩm
Lĩnh vực N.K TS SỐNG LÀM THỰC PHẨM
Cơ quan thực hiện VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN/TT KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, KĐ NTTS
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện a) Thương nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu thủy sản sống gửi hồ sơ đến Tổng cục Thủy sản.
b) Trường hợp gửi hồ sơ trực tiếp, Tổng cục thủy sản tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn ngay cho thương nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);
c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, đối với loài thủy sản chưa được đánh giá rủi ro, trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc Tổng cục Thủy sản thành lập Hội đồng đánh giá rủi ro và thực hiện đánh giá rủi ro. Hội đồng kết luận, kiến nghị các biện pháp quản lý rủi ro phải thực hiện đối với loài thủy sản sống không có khả năng trở thành vật dữ, xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại, đủ điều kiện nhập khẩu làm thực phẩm;
d) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá rủi ro, Tổng cục Thủy sản xem xét cấp phép nhập khẩu (theo Mẫu số 04/TS ban hành kèm theo Thông tư này) đồng thời phê duyệt Kế hoạch quản lý, giám sát lô hàng đối với loài thủy sản không có nguy cơ xâm hại, đủ điều kiện nhập khẩu dùng làm thực phẩm (theo Mẫu số 06/TS ban hành kèm theo Thông tư này).
đ) Những lần nhập khẩu tiếp theo đối với thủy sản sống dùng làm thực phẩm đã có kết luận đánh giá rủi ro không có nguy cơ xâm hại, đủ điều kiện nhập khẩu dùng làm thực phẩm, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Tổng cục Thủy sản xem xét phê duyệt Kế hoạch quản lý, giám sát lô hàng thủy sản sống và cấp phép nhập khẩu.
Thương nhân được phép nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm ngay sau khi có Giấy phép nhập khẩu của Tổng cục Thủy sản.
e) Trường hợp không cấp phép nhập khẩu, Tổng cục Thuỷ sản thông báo bằng văn bản đến thương nhân đề nghị nhập khẩu và nên rõ lý do
g) Tổng cục Thủy sản cập nhật và ban hành Danh mục thủy sản sống đã được đánh gia rủi ro, thông báo công khai trên website của Tổng cục Thủy sản và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
h) Giấy phép nhập khẩu và Kế hoạch quản lý, giám sát lô hàng thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm được Tổng cục Thủy sản cấp cho thương nhân đăng ký nhập khẩu, đồng thời gửi tới cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản địa phương có lô hàng nhập khẩu để tổ chức thực hiện giám sát.
Thời hạn giải quyết 15 Ngày
Phí Chưa có quy định
Lệ Phí 50.000đ
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu Tải xuống

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (có công chứng)

- Ảnh chụp hoặc bản vẽ mô tả loài thuỷ xin nhập khẩu kèm theo tên thương mại, tên khoa học

- Bản thuyết minh đặc tính sinh học của loài thuỷ sản đề nghị cấp phép nhập khẩu Tải xuống

- Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ (có công chứng)

- Kế hoạch kiểm giám sát thủy sản sống từ khi nhập khẩu, vận chuyển, bảo quản, lưu giữ, chế biến đến tiêu thụ Tải xuống

Căn cứ pháp lý - Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- Thông tư 11/2015/T-BNNPTNT ngày 10/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định đánh giá rủi ro đối với thuỷ sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm;
- Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về Phí, Lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thuỷ sản.
Biểu mẫu

+ BM 01.QT20-TTHC-DON ĐK NKTải xuống

+ BM 02.QT20-TTHC-BAN THUYET MINHTải xuống

+ BM 03.QT20-TTHC-KH QL, GIAM SATTải xuống

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Mạng xã hội

Gửi liên hệ cho chúng tôi