Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu
Lĩnh vực:TTHC KHÁC LIÊN QUAN NTTS
Cơ quan thực hiện:VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN/VỤ KHAI THÁC THỦY SẢN
Dịch vụ công: Mức 2

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu
Lĩnh vực TTHC KHÁC LIÊN QUAN NTTS
Cơ quan thực hiện VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN/VỤ KHAI THÁC THỦY SẢN
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện a) Người đề nghị cấp lại CFS nộp đơn (theo mẫu tại Phụ lục II.b Thông tư này) gửi Tổng cục Thủy sản đề nghị cấp lại CFS.
b) Tổng cục Thủy sản thông báo cho thương nhân về việc cấp lại giấy chứng nhận CFS khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗi của Tổng cục Thủy sản.
c) Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp lại CFS, Tổng cục Thủy sản xem xét, đối chiếu với hồ sơ gốc được lưu tại Tổng cục Thủy sản:
- Cấp bản sao Giấy chứng nhận CFS đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này. Bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” (bản sao chứng thực), ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo bản CFS gốc.
- Cấp lại CFS mới đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
d) Trường hợp không cấp lại, Tổng cục Thủy sản thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp CFS.
Thời hạn giải quyết 4 Ngày
Phí Chưa có quy định
Lệ Phí Chưa có quy định
Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại CFS Tải xuống

- Giấy chứng nhận CFS (đối với trường hợp Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng hoặc khi phát triển có sai sót trên CFS do lỗi của người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS)

Căn cứ pháp lý - Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;
- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Biểu mẫu

+ BM 01.QT19-TTHC-DON DE NGHI CAP LAI CFSTải xuống

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Mạng xã hội

Gửi liên hệ cho chúng tôi