Trang chủ

Tra cứu Hồ sơ

Hướng dẫn tra cứu Để thực hiện tra cứu tình trạng xử lý Hồ sơ, Anh/Chị thực hiện như sau:
- Bước 1: Nhập mã Hồ sơ (Mã Hồ sơ được cung cấp trong phiếu tiếp nhận Hồ sơ)
- Bước 2: Nhấn nút "Tra cứu" để xem kết quả xử lý Hồ sơ

Tra cứu thủ tục hành chính

Nhập từ khóa Anh/Chị muốn tra cứu. Ví dụ: đăng ký giống thủy sản ...
Quản lý TTHC Một cửa
Tổng cục Thủy sản
Nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" qua mạng, cho phép tiếp nhận, bổ sung, tra cứu tiến độ xử lý Hồ sơ một cửa.

Giới Thiệu

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG 

Thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, theo đó định hướng đến năm 2015: “Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2015 cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 hoặc 4, người dân và doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, gửi, nhận hồ sơ, thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng”.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình triển khai dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thủy sản sẽ được triển khai theo 4 mức:

Mức độ 1: Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn   thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 3: Dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các   giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Mức độ 4: Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Các mức độ trên sẽ được tiến hành tuần tự theo từng mức, hoàn thành mức thấp rồi mới triển khai các mức cao hơn với tính kế thừa tuyệt đối.

Hiện nay, Tổng cục Thủy sản cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 cho 32 Thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực.

Các Tổ chức/cá nhân có thể tra cứu hồ sơ, Biểu mẫu của 32 TTHC của Tổng cục Thủy sản tại địa chỉ:  http://tthc.tongcucthuysan.gov.vn 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Tên Thủ tục Hành chính

Hướng dẫn

1. Tra cứu tình trạng xử lý Hồ sơ TTHC


Hiện nay, Tổng cục Thủy sản đang cung cấp 32 Thủ tục hành chính thuộc 6 Lĩnh vực trên phần mềm này (các thủ tục hành chính khác đang tiếp tục được xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng trên phần mềm trong năm 2016). 

Danh sách 32 Thủ tục Hành chính 

1. LĨNH VỰC GIỐNG THỦY SẢN

1) Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu;

2) Cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản;

3) Công nhận giống thủy sản mới.

2. LĨNH VỰC THỨC ĂN THỦY SẢN

4) Đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản;

5) Đánh giá và công nhận thức ăn thủy sản mới;

6) Công nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu.

3. SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

7) Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản không phải khảo nghiệm, thử nghiệm;

8) Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản phải khảo nghiệm, thử nghiệm;

9) Cấp giấy chứng nhận lưu hành lại đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng nuôi trồng thủy sản phải khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc nghiên cứu;

10) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (trường hợp không phải thu mẫu phân tích chất lượng);

11) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (trường hợp thu mẫu phân tích chất lượng);

12) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu;

13) Cấp chứng chỉ hành nghề (hành nghề sản xuất, kinh doanh; hành nghề nhập khẩu, hành nghề xuất khẩu; hành nghề kiểm nghiệm; hành nghề khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản);

14) Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (hành nghề sản xuất, kinh doanh; hành nghề nhập khẩu, hành nghề xuất khẩu; hành nghề kiểm nghiệm; hành nghề khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản);

15) Phê duyệt đề cương khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản xuất trong nước;

16) Phê duyệt đề cương khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu;

17) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản;

18) Cấp thay đổi thông tin Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản đang lưu hành;

19) Cấp phép nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản để khảo nghiệm.

4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC LIÊN QUAN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

20) Chỉ định Phòng thử nghiệm về giống, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, nuôi trồng thuỷ sản, chất lượng nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; môi trường nuôi  trồng thuỷ sản;

21) Đánh giá  và chỉ định tổ chức Chứng nhận Hợp quy;

22) Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu;

23) Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu.

5. NHẬP KHẨU THỦY SẢN SỐNG LÀM THỰC PHẨM

24) Cấp phép nhập khẩu loài thủy sản không có tên trong Danh mục để dùng làm thực phẩm.

6. QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN

25) Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới;

26) Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá;

27) Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán;

28) Cấp phép cho cơ sở đủ điều kiện bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tàu cá, chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng tàu cá hạng tư và hạng năm;

29) Cấp giấy phép đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam;

30) Cấp lại giấy phép đối với tầu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam;

31) Cấp gia hạn giấy phép đối với tầu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam;

32) Cấp các giấy tờ cho tàu cá đi khai thác thuỷ sản ở ngoài vùng biển Việt Nam.

2. Tra cứu các thông tin về Thủ tục hành chính


Hiện nay, Tổng cục Thủy sản đang cung cấp 32 Thủ tục hành chính thuộc 6 Lĩnh vực trên phần mềm này (các thủ tục hành chính khác đang tiếp tục được xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng trên phần mềm trong năm 2016). 

Danh sách 32 Thủ tục Hành chính 

1. LĨNH VỰC GIỐNG THỦY SẢN

1) Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu;

2) Cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản;

3) Công nhận giống thủy sản mới.

2. LĨNH VỰC THỨC ĂN THỦY SẢN

4) Đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản;

5) Đánh giá và công nhận thức ăn thủy sản mới;

6) Công nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu.

3. SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

7) Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản không phải khảo nghiệm, thử nghiệm;

8) Cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản phải khảo nghiệm, thử nghiệm;

9) Cấp giấy chứng nhận lưu hành lại đối với sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng nuôi trồng thủy sản phải khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc nghiên cứu;

10) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (trường hợp không phải thu mẫu phân tích chất lượng);

11) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (trường hợp thu mẫu phân tích chất lượng);

12) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu;

13) Cấp chứng chỉ hành nghề (hành nghề sản xuất, kinh doanh; hành nghề nhập khẩu, hành nghề xuất khẩu; hành nghề kiểm nghiệm; hành nghề khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản);

14) Cấp lại Chứng chỉ hành nghề (hành nghề sản xuất, kinh doanh; hành nghề nhập khẩu, hành nghề xuất khẩu; hành nghề kiểm nghiệm; hành nghề khảo nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản);

15) Phê duyệt đề cương khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản xuất trong nước;

16) Phê duyệt đề cương khảo nghiệm, thử nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản nhập khẩu;

17) Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản;

18) Cấp thay đổi thông tin Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản đang lưu hành;

19) Cấp phép nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản để khảo nghiệm.

4. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÁC LIÊN QUAN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

20) Chỉ định Phòng thử nghiệm về giống, thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, nuôi trồng thuỷ sản, chất lượng nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; môi trường nuôi  trồng thuỷ sản;

21) Đánh giá  và chỉ định tổ chức Chứng nhận Hợp quy;

22) Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu;

23) Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản xuất khẩu.

5. NHẬP KHẨU THỦY SẢN SỐNG LÀM THỰC PHẨM

24) Cấp phép nhập khẩu loài thủy sản không có tên trong Danh mục để dùng làm thực phẩm.

6. QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN

25) Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới;

26) Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá;

27) Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán;

28) Cấp phép cho cơ sở đủ điều kiện bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tàu cá, chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng tàu cá hạng tư và hạng năm;

29) Cấp giấy phép đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam;

30) Cấp lại giấy phép đối với tầu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam;

31) Cấp gia hạn giấy phép đối với tầu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam;

32) Cấp các giấy tờ cho tàu cá đi khai thác thuỷ sản ở ngoài vùng biển Việt Nam.

Liên hệ

Địa chỉ

Phòng 101 nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại, Fax, Email

Điện thoại: (04).37245370 - Fax: (04).37245120

Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn


Tổng cục Thủy sản nhận thông tin phản hồi(Địa chỉ Email: tongcucthuysan@mard.gov.vn)